தமிழ்

Kaal Mithikkum Thaesamellaam - கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் என்

கால் மிதிக்கும் தேசமெல்லாம் – என்
கர்த்தருக்குச் சொந்தமாகும்
கண்பார்க்கும் ப+மியெல்லாம் கல்வாரி கொடி பறக்கும்

1. பறக்கட்டும் பறக்கட்டும்
சிலுவையின் ஜெயக்கொடி – அல்லேலூயா
உயரட்டும் உயரட்டும்
இயேசுவின் திருநாமம் – அல்லேலூயா

2. எழும்பட்டும் எழும்பட்டும்
கிதியோனின் சேனைகள் – அல்லேலூயா
முழங்கட்டும் முழங்கட்டும்
இயேசுதான் வழியென்று – அல்லேலூயா

3. செல்லட்டும் செல்லட்டும்
ஜெபசேனை துதிசேனை – அல்லேலூயா
வெல்லட்டும் வெல்லட்டும்
எதிரியின் எரிகோவை – அல்லேலூயா

4. திறக்கட்டும் திறக்கட்டும்
சுவிசேஷ வாசல்கள் – அல்லேலூயா
வளரட்டும் வளரட்டும்
அபிஷேகத் திருச்சபைகள் – அல்லேலூயா

Kaal Mithikkum Thaesamellaam Lyrics in English

kaal mithikkum thaesamellaam – en
karththarukkuch sonthamaakum
kannpaarkkum pa+miyellaam kalvaari koti parakkum

1. parakkattum parakkattum
siluvaiyin jeyakkoti – allaelooyaa
uyarattum uyarattum
Yesuvin thirunaamam – allaelooyaa

2. elumpattum elumpattum
kithiyonin senaikal – allaelooyaa
mulangattum mulangattum
Yesuthaan valiyentu – allaelooyaa

3. sellattum sellattum
jepasenai thuthisenai – allaelooyaa
vellattum vellattum
ethiriyin erikovai – allaelooyaa

4. thirakkattum thirakkattum
suvisesha vaasalkal – allaelooyaa
valarattum valarattum
apishaekath thiruchchapaikal – allaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Kaal Mithikkum Thaesamellaam

by clicking the fullscreen button in the Top left