தமிழ்

Kuyavane Kuyavane - குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே

Kuyavane Kuyavane
குயவனே குயவனே படைப்பின் காரணனே
களிமண்ணான என்னையுமே
கண்ணோக்கிப் பார்த்திடுமே

1. வெறுமையான பாத்திரம் நான்
வெறுத்து தள்ளாமலே
நிரம்பி வழியும் பாத்திரமாய்
விளங்க செய்திடுமே
வேதத்தில் காணும் பாத்திரமெல்லாம்
இயேசுவைப் போற்றிடுமே
என்னையும் அவ்வித பாத்திரமாய்
வனைந்து கொள்ளுமே – குயவனே

2. விலை போகாத பாத்திரம் நான்
விரும்புவாரில்லையே
விலையெல்லாம் உம கிருபையால்
உகந்த தாக்கிடுமே
தடைகள் யாவும் நீக்கி என்னை
தம்மைப் போல் மாற்றிடுமே
உடைத்து என்னை உந்தனுக்கே
உடைமை ஆக்கிடுமே – குயவனே

3. மண்ணாசையில் நான் மயங்கியே
மெய்வழி விட்டகன்றேன்
கண்போன போக்கை பின் பற்றினேன்
கண்டேனில்லை இன்பமே
காணாமல் போன பாத்ரம் என்னை
தேடி வந்த தெய்வமே
வாழ்நாள் எல்லாம் உம பாதம் சேரும்
பாதையில் நடத்திடுமே – குயவனே

Kuyavane Kuyavane – குயவனே குயவனே படைப்பின் Lyrics in English

Kuyavane Kuyavane
kuyavanae kuyavanae pataippin kaarananae
kalimannnnaana ennaiyumae
kannnnokkip paarththidumae

1. verumaiyaana paaththiram naan
veruththu thallaamalae
nirampi valiyum paaththiramaay
vilanga seythidumae
vaethaththil kaanum paaththiramellaam
Yesuvaip pottidumae
ennaiyum avvitha paaththiramaay
vanainthu kollumae - kuyavanae

2. vilai pokaatha paaththiram naan
virumpuvaarillaiyae
vilaiyellaam uma kirupaiyaal
ukantha thaakkidumae
thataikal yaavum neekki ennai
thammaip pol maattidumae
utaiththu ennai unthanukkae
utaimai aakkidumae - kuyavanae

3. mannnnaasaiyil naan mayangiyae
meyvali vittakanten
kannpona pokkai pin pattinaen
kanntaenillai inpamae
kaannaamal pona paathram ennai
thaeti vantha theyvamae
vaalnaal ellaam uma paatham serum
paathaiyil nadaththidumae - kuyavanae

PowerPoint Presentation Slides for the song Kuyavane Kuyavane – குயவனே குயவனே படைப்பின்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites