தமிழ்

Udalai Kodu Ullathai Kodu - உடலைக் கொடு உள்ளத்தைக் கொடு உற்சாகமாய்

உடலைக் கொடு உள்ளத்தைக் கொடு உற்சாகமாய்
உன்னைக் கொடு ஒப்புக்கொடு சந்தோஷமாய்
இதிலே தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார்
இதிலே தான் மகிமை அடைகிறார்

ஒரு மணிநேரம் கொடுத்துப்பாரு
உன்னை தேவன் உயர்த்துவாரு
பத்தில் ஒரு பங்கு கொடுத்துப்பாரு
கடனில்லாமல் நடத்துவாரு

நன்றிப்பாடல் தினமும் பாடு
நல்ல தேவன் வருவார் உன்னோடு
என்ன நடந்தாலும் நன்றி கூறிடு
தீமையை நன்மையால் தினமும் வென்றிடு

தேசத்திற்காக தினம் மன்றாடு
பிறருக்காக பிராத்தனை செய்திடு
ஆளும் தலைவர்களை ஜெபத்தில் நினைத்திடு
அமைதி பொங்கிடும் வன்முறை நீங்கிடும்

விசுவாசம் தானே உலகத்தை ஜெயிக்கும்
விசுவாசி என்றும் பதறான் பதறான்
அறிக்கை செய்திடுவோம் எரிகோ பிடித்திடுவோம்
செங்கடல் விலகிடும் யோர்தான் பிரிந்திடும்

நாடெங்கும் சென்றிடு நற்செய்தி சொல்லிடு
வீடுகள் தோறும் விடுதலை கூறிடு
சபைகளை நிரப்பிடு சாட்சிகள் எழுப்பிடு
இரட்சகர் வருகைக்கு ஆயத்தமாக்கிடு

Udalai Kodu Ullathai Kodu Lyrics in English

udalaik kodu ullaththaik kodu ursaakamaay
unnaik kodu oppukkodu santhoshamaay
ithilae thaevan piriyamaay irukkiraar
ithilae thaan makimai ataikiraar

oru manninaeram koduththuppaaru
unnai thaevan uyarththuvaaru
paththil oru pangu koduththuppaaru
kadanillaamal nadaththuvaaru

nantippaadal thinamum paadu
nalla thaevan varuvaar unnodu
enna nadanthaalum nanti kooridu
theemaiyai nanmaiyaal thinamum ventidu

thaesaththirkaaka thinam mantadu
pirarukkaaka piraaththanai seythidu
aalum thalaivarkalai jepaththil ninaiththidu
amaithi pongidum vanmurai neengidum

visuvaasam thaanae ulakaththai jeyikkum
visuvaasi entum patharaan patharaan
arikkai seythiduvom eriko pitiththiduvom
sengadal vilakidum yorthaan pirinthidum

naadengum sentidu narseythi sollidu
veedukal thorum viduthalai kooridu
sapaikalai nirappidu saatchikal eluppidu
iratchakar varukaikku aayaththamaakkidu

PowerPoint Presentation Slides for the song Udalai Kodu Ullathai Kodu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites