தமிழ்

Adimai Naan Aandavare - அடிமை நான் ஆண்டவரே என்னை

அடிமை நான் ஆண்டவரே – என்னை
ஆட்கொள்ளும் என் தெய்வமே
தெய்வமே தெய்வமே
அடிமை நான் ஆட்கொள்ளும்

என் உடல் உமக்குச் சொந்தம் – இதில்
எந்நாளும் வாசம் செய்யும்

உலக இன்பமெல்லாம் – நான்
உதறித் தள்ளி விட்டேன்

பெருமை செல்வமெல்லாம் – இனி
வெறுமை என்றுணர்ந்தேன்

வாழ்வது நானல்ல – என்னில்
இயேசுவே வாழ்கின்றீர்

Adimai Naan Aandavare Lyrics in English

atimai naan aanndavarae – ennai
aatkollum en theyvamae

theyvamae theyvamae

atimai naan aatkollum

en udal umakkuch sontham – ithil

ennaalum vaasam seyyum

ulaka inpamellaam – naan

utharith thalli vittaen

perumai selvamellaam – ini

verumai entunarnthaen

vaalvathu naanalla – ennil

Yesuvae vaalkinteer

PowerPoint Presentation Slides for the song Adimai Naan Aandavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites