தமிழ்

Ummai Pola - உம்மை போல

உம்மை போல
யாரும் இல்லையே இயேசு ராஜா
வான தூதர்கள்
துதி முழங்க
நாமும் சேர்ந்து உயர்த்திடுவோம்

பாடுவேன் ஓசன்னா
சர்வ வல்ல மாராஜனிவர்
உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும்
அப்பா உம் நாமம் உயர்த்திடுவேன்

என் நேசரே
எண்ணில் எத்தனை அன்பு கூர்ந்தீர்
எந்தன் பாவத்தை நீக்கிடவே
உம்மை பலியாக ஈந்தீரய்யா

Ummai Pola Lyrics in English

ummai pola
yaarum illaiyae Yesu raajaa
vaana thootharkal
thuthi mulanga
naamum sernthu uyarththiduvom

paaduvaen osannaa
sarva valla maaraajanivar
umakkae makimai unndaakattum
appaa um naamam uyarththiduvaen

en naesarae
ennnnil eththanai anpu koorntheer
enthan paavaththai neekkidavae
ummai paliyaaka eentheerayyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummai Pola

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites