தமிழ்

Nehemiah 1:3 in Tamil

நெகேமியா 1:3
அதற்கு அவர்கள்: சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்தத் தேசத்திலே மகா தீங்கையும் நிந்தையையும் அநுபவிக்கிறார்கள்; எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டதும், அதின் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய்க் கிடக்கிறது என்றார்கள்.

Nehemiah 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they said unto me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire.

American Standard Version (ASV)

And they said unto me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire.

Bible in Basic English (BBE)

They said to me, The small band of Jews now living there in the land are in great trouble and shame: the wall of Jerusalem has been broken down, and its doorways burned with fire.

Darby English Bible (DBY)

And they said to me, Those who remain, that are left of the captivity there in the province, are in great affliction and reproach; and the wall of Jerusalem is in ruins, and its gates are burned with fire.

Webster’s Bible (WBT)

And they said to me, The remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and its gates are burned with fire.

World English Bible (WEB)

They said to me, The remnant who are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach: the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates of it are burned with fire.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they say to me, `Those left, who have been left of the captivity there in the province, `are’ in great evil, and in reproach, and the wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burnt with fire.’

நெகேமியா 1:3 in English

atharku Avarkal: Siraiyiruppil Meenthirukkiravarkal Anthath Thaesaththilae Makaa Theengaiyum Ninthaiyaiyum Anupavikkiraarkal; Erusalaemin Alangam Itipattathum, Athin Vaasalkal Akkiniyaal Sutterikkappattathumaayk Kidakkirathu Entarkal.


Read Full Chapter : Nehemiah 1