தமிழ்

Psalm 149:7 in Tamil

சங்கீதம் 149:7
அவர்களுடைய ராஜாக்களை சங்கிலிகளாலும் அவர்களுடைய மேன்மக்களை இருப்பு விலங்குகளாலும் கட்டவும், எழுதப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்பை அவர்கள்பேரில் செலுத்தவும்,

Psalm 149:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

To execute vengeance upon the heathen, and punishments upon the people;

American Standard Version (ASV)

To execute vengeance upon the nations, And punishments upon the peoples;

Bible in Basic English (BBE)

To give the nations the reward of their sins, and the peoples their punishment;

Darby English Bible (DBY)

To execute vengeance against the nations, [and] punishment among the peoples;

World English Bible (WEB)

To execute vengeance on the nations, And punishments on the peoples;

Young’s Literal Translation (YLT)

To do vengeance among nations, Punishments among the peoples.

சங்கீதம் 149:7 in English

avarkalutaiya Raajaakkalai Sangilikalaalum Avarkalutaiya Maenmakkalai Iruppu Vilangukalaalum Kattavum, Eluthappatta Niyaayaththeerppai Avarkalpaeril Seluththavum,


Read Full Chapter : Psalm 149