தமிழ்

Psalm 18:41 in Tamil

சங்கீதம் 18:41
அவர்கள் கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்களை இரட்சிப்பார் ஒருவருமில்லை; கர்த்தரை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறார்கள், அவர்களுக்கு அவர் உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை.

Psalm 18:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.

American Standard Version (ASV)

They cried, but there was none to save; Even unto Jehovah, but he answered them not.

Bible in Basic English (BBE)

They were crying out, but there was no one to come to their help: even to the Lord, but he gave them no answer.

Darby English Bible (DBY)

They cried, and there was none to save; — unto Jehovah, and he answered them not.

Webster’s Bible (WBT)

Thou hast also given me the necks of my enemies; that I might destroy them that hate me.

World English Bible (WEB)

They cried, but there was none to save; Even to Yahweh, but he didn’t answer them.

Young’s Literal Translation (YLT)

They cry, and there is no saviour, On Jehovah, and He doth not answer them.

சங்கீதம் 18:41 in English

avarkal Kooppidukiraarkal, Avarkalai Iratchippaar Oruvarumillai; Karththarai Nnokkik Kooppidukiraarkal, Avarkalukku Avar Uththaravu Kodukkirathillai.


Read Full Chapter : Psalm 18