தமிழ்

Revelation 10:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:10
நான் அந்தச் சிறு புஸ்தகத்தைத் தூதனுடைய கையிலிருந்து வாங்கி, அதைப் புசித்தேன்; என் வாய்க்கு அதுதேனைப்போல மதூரமாயிருந்தது; நான் அதைப் புசித்தவுடனே என் வயிறு கசப்பாயிற்று.

Revelation 10:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and as soon as I had eaten it, my belly was bitter.

American Standard Version (ASV)

And I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey: and when I had eaten it, my belly was made bitter.

Bible in Basic English (BBE)

And I took the little book out of the angel’s hand and did as he said; and it was sweet as honey in my mouth: and when I had taken it, my stomach was made bitter.

Darby English Bible (DBY)

And I took the little book out of the hand of the angel, and ate it up; and it was in my mouth as honey, sweet; and when I had eaten it my belly was made bitter.

World English Bible (WEB)

I took the little book out of the angel’s hand, and ate it up. It was as sweet as honey in my mouth. When I had eaten it, my stomach was made bitter.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I took the little scroll out of the hand of the messenger, and did eat it up, and it was in my mouth as honey — sweet, and when I did eat it — my belly was made bitter;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 10:10 in English

naan Anthach Sitru Pusthakaththaith Thoothanutaiya Kaiyilirunthu Vaangi, Athaip Pusiththaen; En Vaaykku Athuthaenaippola Mathooramaayirunthathu; Naan Athaip Pusiththavudanae En Vayitru Kasappaayittu.


Read Full Chapter : Revelation 10