தமிழ்

1 Kings 11:5 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:5
சாலொமோன் சீதோனியரின் தேவியாகிய அஸ்தரோத்தையும், அம்மோனியரின் அருவருப்பாகிய மில்கோமையும் பின்பற்றினான்.

1 Kings 11:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.

American Standard Version (ASV)

For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Sidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.

Bible in Basic English (BBE)

For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of the Zidonians, and Milcom, the disgusting god of the Ammonites.

Darby English Bible (DBY)

And Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.

Webster’s Bible (WBT)

For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.

World English Bible (WEB)

For Solomon went after Ashtoreth the goddess of the Sidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Solomon goeth after Ashtoreth god`dess’ of the Zidonians, and after Milcom the abomination of the Ammonites;

1 இராஜாக்கள் 11:5 in English

saalomon Seethoniyarin Thaeviyaakiya Astharoththaiyum, Ammoniyarin Aruvaruppaakiya Milkomaiyum Pinpattinaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11