தமிழ்

1 Kings 11:4 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:4
சாலொமோன் வயதுசென்றபோது, அவனுடைய மனைவிகள் அவன் இருதயத்தை அந்நியதேவர்களைப் பின்பற்றும்படி சாயப்பண்ணினார்கள்; அதினால் அவனுடைய இருதயம் அவன் தகப்பனாகிய தாவீதின் இருதயத்தைப்போல, தன் தேவனாகிய கர்த்தரோடே உத்தமமாயிருக்கவில்லை.

1 Kings 11:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods: and his heart was not perfect with the LORD his God, as was the heart of David his father.

American Standard Version (ASV)

For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods; and his heart was not perfect with Jehovah his God, as was the heart of David his father.

Bible in Basic English (BBE)

For it came about that when Solomon was old, his heart was turned away to other gods by his wives; and his heart was no longer true to the Lord his God as the heart of his father David had been.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass when Solomon was old, [that] his wives turned away his heart after other gods; and his heart was not perfect with Jehovah his God, as the heart of David his father.

Webster’s Bible (WBT)

For it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods: and his heart was not perfect with the LORD his God, as was the heart of David his father.

World English Bible (WEB)

For it happened, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods; and his heart was not perfect with Yahweh his God, as was the heart of David his father.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, at the time of the old age of Solomon, his wives have turned aside his heart after other gods, and his heart hath not been perfect with Jehovah his God, like the heart of David his father.

1 இராஜாக்கள் 11:4 in English

saalomon Vayathusentapothu, Avanutaiya Manaivikal Avan Iruthayaththai Anniyathaevarkalaip Pinpattumpati Saayappannnninaarkal; Athinaal Avanutaiya Iruthayam Avan Thakappanaakiya Thaaveethin Iruthayaththaippola, Than Thaevanaakiya Karththarotae Uththamamaayirukkavillai.


Read Full Chapter : 1 Kings 11