தமிழ்

1 Kings 11:9 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:9
ஆகையால் இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் சாலொமோனுக்கு இரண்டுவிசை தரிசனமாகி, அந்நியதேவர்களைப் பின்பற்றவேண்டாம் என்று கட்டளையிட்டிருந்தும், அவன் கர்த்தரை விட்டுத் தன் இருதயத்தைத் திருப்பி,

1 Kings 11:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD was angry with Solomon, because his heart was turned from the LORD God of Israel, which had appeared unto him twice,

American Standard Version (ASV)

And Jehovah was angry with Solomon, because his heart was turned away from Jehovah, the God of Israel, who had appeared unto him twice,

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord was angry with Solomon, because his heart was turned away from the Lord, the God of Israel, who had twice come to him in a vision;

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah was angry with Solomon, because his heart was turned away from Jehovah the God of Israel, who had appeared to him twice,

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD was angry with Solomon, because his heart was turned from the LORD God of Israel, who had appeared to him twice,

World English Bible (WEB)

Yahweh was angry with Solomon, because his heart was turned away from Yahweh, the God of Israel, who had appeared to him twice,

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah sheweth Himself angry with Solomon, for his heart hath turned aside from Jehovah, God of Israel, who had appeared unto him twice,

1 இராஜாக்கள் 11:9 in English

aakaiyaal Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Saalomonukku Irannduvisai Tharisanamaaki, Anniyathaevarkalaip Pinpattavaenndaam Entu Kattalaiyittirunthum, Avan Karththarai Vittuth Than Iruthayaththaith Thiruppi,


Read Full Chapter : 1 Kings 11