தமிழ்

2 Thessalonians 3:2 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:2
துர்க்குணராகிய பொல்லாத மனுஷர் கையினின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படும்படிக்கும், எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுங்கள்; விசுவாசம் எல்லாரிடத்திலுமில்லையே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Thessalonians 3:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.

American Standard Version (ASV)

and that we may be delivered from unreasonable and evil men; for all have not faith.

Bible in Basic English (BBE)

And that we may be made free from foolish and evil men; for not all have faith.

Darby English Bible (DBY)

and that we may be delivered from bad and evil men, for faith [is] not [the portion] of all.

World English Bible (WEB)

and that we may be delivered from unreasonable and evil men; for not all have faith.

Young’s Literal Translation (YLT)

and that we may be delivered from the unreasonable and evil men, for the faith `is’ not of all;

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:2 in English

thurkkunaraakiya Pollaatha Manushar Kaiyinintu Naangal Viduvikkappadumpatikkum, Engalukkaaka Vaenntikkollungal; Visuvaasam Ellaaridaththilumillaiyae.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 3