தமிழ்

Ezekiel 5:17 in Tamil

எசேக்கியேல் 5:17
பஞ்சத்தையும், உன்னைப் பிள்ளையில்லாமற்போகப்பண்ணும் துஷ்டமிருகங்களையும் உங்களுக்கு விரோதமாக அனுப்புவேன்; கொள்ளைநோயும் இரத்தஞ்சிந்துதலும் உன்னில் சுற்றித்திரியும்; பட்டயத்தை நான் உன்மேல் வரப்பண்ணுவேன்; கர்த்தராகிய நான் இதைச் சொன்னேன் என்றார்.

Ezekiel 5:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

So will I send upon you famine and evil beasts, and they shall bereave thee: and pestilence and blood shall pass through thee; and I will bring the sword upon thee. I the LORD have spoken it.

American Standard Version (ASV)

and I will send upon you famine and evil beasts, and they shall bereave thee; and pestilence and blood shall pass through thee; and I will bring the sword upon thee: I, Jehovah, have spoken it.

Bible in Basic English (BBE)

And I will send on you need of food and evil beasts, and they will be a cause of loss to you; and disease and violent death will go through you; and I will send the sword on you: I the Lord have said it.

Darby English Bible (DBY)

And I will send upon you famine and evil beasts, which shall bereave thee of children; and pestilence and blood shall pass through thee; and I will bring the sword upon thee: I, Jehovah, have spoken.

World English Bible (WEB)

and I will send on you famine and evil animals, and they shall bereave you; and pestilence and blood shall pass through you; and I will bring the sword on you: I, Yahweh, have spoken it.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have sent on you famine and evil beasts, And they have bereaved thee, And pestilence and blood pass over on thee, And a sword I do bring in against thee, I, Jehovah, have spoken!’

எசேக்கியேல் 5:17 in English

panjaththaiyum, Unnaip Pillaiyillaamarpokappannnum Thushdamirukangalaiyum Ungalukku Virothamaaka Anuppuvaen; KollaiNnoyum Iraththanjinthuthalum Unnil Suttiththiriyum; Pattayaththai Naan Unmael Varappannnuvaen; Karththaraakiya Naan Ithaich Sonnaen Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 5