தமிழ்

Hosea 10:10 in Tamil

ஓசியா 10:10
நான் அவர்களைத் தண்டிக்க விரும்புகிறேன். அவர்கள் செய்த இரண்டுவித பாவங்களினிமித்தம் கட்டப்படும்போது, ஜனங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய்க் கூடுவார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 10:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

It is in my desire that I should chastise them; and the people shall be gathered against them, when they shall bind themselves in their two furrows.

American Standard Version (ASV)

When it is my desire, I will chastise them; and the peoples shall be gathered against them, when they are bound to their two transgressions.

Bible in Basic English (BBE)

I will come and give them punishment; and the peoples will come together against them when I give them the reward of their two sins.

Darby English Bible (DBY)

At my pleasure will I chastise them; and the peoples shall be assembled against them, when they are bound for their two iniquities.

World English Bible (WEB)

When it is my desire, I will chastise them; And the nations will be gathered against them, When they are bound to their two transgressions.

Young’s Literal Translation (YLT)

When I desire, then I do bind them, And gathered against them have peoples, When they bind themselves to their two iniquities.

ஓசியா 10:10 in English

naan Avarkalaith Thanntikka Virumpukiraen. Avarkal Seytha Irannduvitha Paavangalinimiththam Kattappadumpothu, Janangal Avarkalukku Virothamaayk Kooduvaarkal.


Read Full Chapter : Hosea 10