தமிழ்

Isaiah 20:2 in Tamil

ஏசாயா 20:2
கர்த்தர் ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயாவை நோக்கி: நீ போய் உன் அரையிலிருக்கிற இரட்டை அவிழ்த்து, உன் கால்களிலிருக்கிற பாதரட்சகளைக் கழற்று என்றார்; அவன் அப்படியே செய்து, வஸ்திரமில்லாமலும் வெறுங்காலுமாய் நடந்தான்.

Isaiah 20:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

At the same time spake the LORD by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy shoe from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.

American Standard Version (ASV)

at that time Jehovah spake by Isaiah the son of Amoz, saying, Go, and loose the sackcloth from off thy loins, and put thy shoe from off thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.

Bible in Basic English (BBE)

At that time the word of the Lord came to Isaiah, the son of Amoz, saying, Go, and take off your robe, and your shoes from your feet; and he did so, walking unclothed and without shoes on his feet.

Darby English Bible (DBY)

at that time spoke Jehovah by Isaiah the son of Amoz, saying, Go and loose the sackcloth from off thy loins, and put off thy sandal from thy foot. And he did so, walking naked and barefoot.

World English Bible (WEB)

at that time Yahweh spoke by Isaiah the son of Amoz, saying, Go, and loose the sackcloth from off your loins, and put your shoe from off your foot. He did so, walking naked and barefoot.

Young’s Literal Translation (YLT)

at that time spake Jehovah by the hand of Isaiah son of Amoz, saying, `Go, and thou hast loosed the sackcloth from off thy loins, and thy sandal thou dost draw from off thy foot,’ and he doth so, going naked and barefoot.

ஏசாயா 20:2 in English

karththar Aamothsin Kumaaranaakiya Aesaayaavai Nnokki: Nee Poy Un Araiyilirukkira Irattaை Avilththu, Un Kaalkalilirukkira Paatharatchakalaik Kalattu Entar; Avan Appatiyae Seythu, Vasthiramillaamalum Verungaalumaay Nadanthaan.


Read Full Chapter : Isaiah 20