தமிழ்

Isaiah 38:1 in Tamil

ஏசாயா 38:1
அந்நாட்களில் எசேக்கியா வியாதிப்பட்டு மரணத்துக்கு ஏதுவாயிருந்தான்; அப்பொழுது ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிசி அவனிடத்தில் வந்து, அவனை நோக்கி: நீர் உமது வீட்டுக்காரியத்தை ஒழுங்குப்படுத்தும், நீர் பிழைக்கமாட்டீர் மரித்துப்போவீர் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான்.

Isaiah 38:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came unto him, and said unto him, Thus saith the LORD, Set thine house in order: for thou shalt die, and not live.

American Standard Version (ASV)

In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet the son of Amoz came to him, and said unto him, Thus saith Jehovah, Set thy house in order; for thou shalt die, and not live.

Bible in Basic English (BBE)

In those days Hezekiah was ill and near death. And Isaiah the prophet, the son of Amoz, came to him, and said to him, The Lord says, Put your house in order; for your death is near.

Darby English Bible (DBY)

In those days Hezekiah was sick unto death. And the prophet Isaiah the son of Amoz came to him, and said to him, Thus saith Jehovah: Set thy house in order; for thou shalt die, and not live.

World English Bible (WEB)

In those days was Hezekiah sick to death. Isaiah the prophet the son of Amoz came to him, and said to him, Thus says Yahweh, Set your house in order; for you shall die, and not live.

Young’s Literal Translation (YLT)

In those days hath Hezekiah been sick unto death, and come in unto him doth Isaiah son of Amoz, the prophet, and saith unto him, `Thus said Jehovah: Give a charge to thy house, for thou `art’ dying, and dost not live.’

ஏசாயா 38:1 in English

annaatkalil Esekkiyaa Viyaathippattu Maranaththukku Aethuvaayirunthaan; Appoluthu Aamothsin Kumaaranaakiya Aesaayaa Ennum Theerkkatharisi Avanidaththil Vanthu, Avanai Nnokki: Neer Umathu Veettukkaariyaththai Olunguppaduththum, Neer Pilaikkamaattir Mariththuppoveer Entu Karththar Sollukiraar Entan.


Read Full Chapter : Isaiah 38