தமிழ்

Boovinare Boorippudan - பூவினரே பூரிப்புடன்

பூவினரே பூரிப்புடன்
புகழ்ந்து பாடுங்கள் பாலனையே
பூ மகனே இவர் வான் மகனே
பூவிலும் வானிலும் மேலானவர்

கந்தை பொதிந்த போர்வை
அவர் விந்தையாய் மலர்ந்த வேளை
நிந்தை மனிதர் வாழ்விலும்
இனி எந்த தாழ்வும் இல்லை

மேய்ப்பர் ராவில் மந்தை
அதை மேய்க்கும் வேளை விந்தை
மேசியா வரவின் செய்தி
அன்று மேய்த்து அறிந்தாரன்றோ

Boovinare boorippudan Lyrics in English

poovinarae poorippudan
pukalnthu paadungal paalanaiyae
poo makanae ivar vaan makanae
poovilum vaanilum maelaanavar

kanthai pothintha porvai
avar vinthaiyaay malarntha vaelai
ninthai manithar vaalvilum
ini entha thaalvum illai

maeyppar raavil manthai
athai maeykkum vaelai vinthai
maesiyaa varavin seythi
antu maeyththu arinthaaranto

PowerPoint Presentation Slides for the song Boovinare boorippudan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites