தமிழ்

Devane Naan Umathandaiyil - தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும்
நெருங்கி சேர்வதே என் ஆவல் பூமியில்

மாவலிய கோரமாக
வன் சிலுவை மீதினில் நான்
கோவே தொங்க நேரிடினும்
ஆவலாய் உம்மண்டை சேர்வேன்

யாக்கோபைப்போல் போகும் பாதையில்
பொழுதுபட்டு ராவில் இருள் வந்து மூடிட
துக்கத்தால் நான் கல்லில் சாய்ந்து
தூங்கினாலும் என் கனாவில்
நோக்கியும்மை கிட்டிச் சேர்வேன்
வாக்கடங்கா வல்ல நாதா

பரத்துக்கேறும் படிகள் போலவே
என் பாதை தோன்றப்பண்ணும் ஐயா
எந்தன் தேவனே
கிருபையாக நீர் எனக்குத்
தருவதெல்லாம் உமதண்டை
அருமையாய் என்னையழைக்கும்
அன்பின் தூதராக செய்யும்

நித்திரையினின்று விழித்து காலை எழுந்து
கர்த்தாவே நான் உம்மைப் போற்றுவேன்
இத்தரையில் உந்தன் வீடாய்
என்துயர் கல் நாட்டுவேனே
எந்தன் துன்பத்தின் வழியாய்
இன்னும் உம்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

ஆனந்தமாய் செட்டை விரித்துப்
பரவசமாய் ஆகாயத்தில் ஏறிப் போயினும்
வான மண்டலங் கடந்து பறந்து மேலே
சென்றிடினும் மகிழ்வுறு காலத்திலும் நான்
மருவியும்மைக் கிட்டிச் சேர்வேன்

Devane naan umathandaiyil Lyrics in English

thaevanae naan umathanntaiyil innum
nerungi servathae en aaval poomiyil

maavaliya koramaaka

van siluvai meethinil naan

kovae thonga naeritinum

aavalaay ummanntai servaen

yaakkopaippol pokum paathaiyil

poluthupattu raavil irul vanthu mootida

thukkaththaal naan kallil saaynthu

thoonginaalum en kanaavil

Nnokkiyummai kittich servaen

vaakkadangaa valla naathaa

paraththukkaerum patikal polavae

en paathai thontappannnum aiyaa

enthan thaevanae

kirupaiyaaka neer enakkuth

tharuvathellaam umathanntai

arumaiyaay ennaiyalaikkum

anpin thootharaaka seyyum

niththiraiyinintu viliththu kaalai elunthu

karththaavae naan ummaip pottuvaen

iththaraiyil unthan veedaay

enthuyar kal naattuvaenae

enthan thunpaththin valiyaay

innum ummaik kittich servaen

aananthamaay settaை viriththup

paravasamaay aakaayaththil aerip poyinum

vaana manndalang kadanthu paranthu maelae

sentitinum makilvutru kaalaththilum naan

maruviyummaik kittich servaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Devane naan umathandaiyil

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites