தமிழ்

Ovvoru naalilum ovvoru

Ovvaru Nalilum Ovvaru Nimidamum
Ummaiyae Nan Thedanumae
Um Anbirkagavae
En ullam yengudhae
Ummaiyae nan Vaanchikiraen
 
Yesuvae Yesuvae
Ummai Nan Nesikiraen
 
Kavalaiyum Kanneerum Neer Maatrineer
Manabaramum Vedhanaiyum Neer Maatrineer
Ummai pola yarumillai 

Enakagavae Jeevanai Neer Thandherae
En sabangalai  siluvaiyil neer sumandhirae
Ummai pola yarumillai

 

,

Ovvoru naalilum ovvoru Lyrics in English

Ovvaru Nalilum Ovvaru Nimidamum
Ummaiyae Nan Thedanumae
Um Anbirkagavae
En ullam yengudhae
Ummaiyae nan Vaanchikiraen
 
Yesuvae Yesuvae
Ummai Nan Nesikiraen
 
Kavalaiyum Kanneerum Neer Maatrineer
Manabaramum Vedhanaiyum Neer Maatrineer
Ummai pola yarumillai 

Enakagavae Jeevanai Neer Thandherae
En sabangalai  siluvaiyil neer sumandhirae
Ummai pola yarumillai

 

,

PowerPoint Presentation Slides for the song Ovvoru naalilum ovvoru

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites