தமிழ்

Parisutha Aaviyae - பரிசுத்த ஆவியே பரிசுத்தத்தால் நிரப்புமே

பரிசுத்த ஆவியே பரிசுத்தத்தால் நிரப்புமே
நிரப்புமே நிரப்புமே இந்நேரத்தில்

உமக்காக என்றும்
ஊழியம் செய்யவே
பரிசுத்த ஆவியின்
பெலன் தாருமே
பரிசுத்த வாழ்வு வாழ்ந்திடவே
ஊற்றிடுமே உமது ஆவியை
ஊற்றுமே ஊற்றுமே இந்நேரத்தில்

அற்புதங்கள் ஆதிசயங்கள் செய்திட
அப்போஸ்தலரின் ஆவியை எனக்கு தாருமே
அதிகாரமாய் சாத்தானை துரத்திட
வல்லமையின் ஆவியை
எனக்கு தாருமே
தாருமே தாருமே இந்நேரத்தில்

எலிசாவின் மேலே இருந்த
அந்த அபிஷேகம்
திரளாய் என் மேலே
இன்று ஊற்றுமே
உமக்காக என்றும் பிரகாசிக்க
அக்கினியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்புமே
நிரப்புமே நிரப்புமே இந்நேரத்தில்

Parisutha Aaviyae Engalai Nirapumae
Nirapumae Nirapumae indha Nerathil

Umakagavae Uzhiyam Nan seidhida
Apposthalarin Aaaviyai Yenaku tharumae -2
Tharumae Tharumae indha nerathil

Adhigaramai saathanai naan thurathida
vallamaiyin aaviyae oottrumae
oottrumae oottrumae indha nerathil

Aaviyodum unmaiyodum naan Jebithida
Akkiniyin Abishagathal Ennai Nirapumae
Nirapumae Nirapumae indha nerathil

Parisutha aaviyae Lyrics in English

parisuththa aaviyae parisuththaththaal nirappumae
nirappumae nirappumae innaeraththil

umakkaaka entum
ooliyam seyyavae
parisuththa aaviyin
pelan thaarumae
parisuththa vaalvu vaalnthidavae
oottidumae umathu aaviyai
oottumae oottumae innaeraththil

arputhangal aathisayangal seythida
apposthalarin aaviyai enakku thaarumae
athikaaramaay saaththaanai thuraththida
vallamaiyin aaviyai
enakku thaarumae
thaarumae thaarumae innaeraththil

elisaavin maelae iruntha
antha apishaekam
thiralaay en maelae
intu oottumae
umakkaaka entum pirakaasikka
akkiniyin apishaekaththaal nirappumae
nirappumae nirappumae innaeraththil

Parisutha Aaviyae Engalai Nirapumae
Nirapumae Nirapumae indha Nerathil

Umakagavae Uzhiyam Nan seidhida
Apposthalarin Aaaviyai Yenaku tharumae -2
Tharumae Tharumae indha nerathil

Adhigaramai saathanai naan thurathida
vallamaiyin aaviyae oottrumae
oottrumae oottrumae indha nerathil

Aaviyodum unmaiyodum naan Jebithida
Akkiniyin Abishagathal Ennai Nirapumae
Nirapumae Nirapumae indha nerathil

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisutha aaviyae

by clicking the fullscreen button in the Top left