தமிழ்

Paaduvaen Um Pugazhai - பாடுவேன் உம் புகழை பாடுவேன்

பாடுவேன் உம் புகழை பாடுவேன்
நன்மை செய்தவரே நன்றி சொல்லி உம்மை பாடுவேன்

என்னை கண்ட தெய்வமே
நான் உம்மை பாடுவேன்
என்னை காத்த இயேசுவே
நான் என்றும் பாடுவேன்

குழப்பங்கள் என்னை சூழ்ந்தாலும்
நான் கலங்கிடேன்
கலங்காதே என்று சொல்லி
என்னை தேற்றினீர்
இயேசு என்னோடு இருப்பதால்
பயமில்லை பயமில்லை

எதிர்ப்புகள் என்னை சூழ்ந்தாலும்
நான் பயப்படேன்
உந்தன் சிறகுகளால் என்னை
மூடி என்றும் காத்தீரே
இயேசு என்னோடு இருப்பதால்
பயமில்லை பயமில்லை

கண்ணீரின் பள்ளதாக்கில்
நடந்தாலும் நான் பயந்திடேன்
என் கண்ணீரை களிப்பாகவே மாற்றினீர்
இயேசு என்னோடு இருப்பதால்
பயமில்லை பயமில்லை

Paaduvaen Um Pugazhai Paaduvaen
Nanmai seidhavarai Nandri solli ummai paaduvaen

Ennai Kanda Dheivamae
Nan Ummai Paaduvaen
Ennai kaatha yesuvae
Nan endrum paaduvaen

Kuzhapangal Ennai soozhindhalum Nan kalangidaen
Kalangadhae endru solli ennai thaetrineer
Yesu ennodu irupadhal
Bayamillai Bayamillai Bayamillai

Yedhirpugal ennai soozhindhalum
Naan Bayapadaen
Undhan Siragugalal Ennai Moodi Ennai Katheerae
Yesu ennodu irupadhal
Bayamillai Bayamillai Bayamillai

Kanneerin pallathakil nadandhalum
Naan Bayapadaen
En kanneerai neer kalipagavae Maatrineer
Yesu ennodu irupadhal
Bayamillai Bayamillai Bayamillai

Paaduvaen um pugazhai Lyrics in English

paaduvaen um pukalai paaduvaen
nanmai seythavarae nanti solli ummai paaduvaen

ennai kannda theyvamae
naan ummai paaduvaen
ennai kaaththa Yesuvae
naan entum paaduvaen

kulappangal ennai soolnthaalum
naan kalangitaen
kalangaathae entu solli
ennai thaettineer
Yesu ennodu iruppathaal
payamillai payamillai

ethirppukal ennai soolnthaalum
naan payappataen
unthan sirakukalaal ennai
mooti entum kaaththeerae
Yesu ennodu iruppathaal
payamillai payamillai

kannnneerin pallathaakkil
nadanthaalum naan payanthitaen
en kannnneerai kalippaakavae maattineer
Yesu ennodu iruppathaal
payamillai payamillai

Paaduvaen Um Pugazhai Paaduvaen
Nanmai seidhavarai Nandri solli ummai paaduvaen

Ennai Kanda Dheivamae
Nan Ummai Paaduvaen
Ennai kaatha yesuvae
Nan endrum paaduvaen

Kuzhapangal Ennai soozhindhalum Nan kalangidaen
Kalangadhae endru solli ennai thaetrineer
Yesu ennodu irupadhal
Bayamillai Bayamillai Bayamillai

Yedhirpugal ennai soozhindhalum
Naan Bayapadaen
Undhan Siragugalal Ennai Moodi Ennai Katheerae
Yesu ennodu irupadhal
Bayamillai Bayamillai Bayamillai

Kanneerin pallathakil nadandhalum
Naan Bayapadaen
En kanneerai neer kalipagavae Maatrineer
Yesu ennodu irupadhal
Bayamillai Bayamillai Bayamillai

PowerPoint Presentation Slides for the song Paaduvaen um pugazhai

by clicking the fullscreen button in the Top left