தமிழ்

Um Kirubai Thaan Ennai - உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது

உம் கிருபை தான் என்னைக் கண்டது
உம் கிருபை தான் என்னைக் காத்தது
உம் கிருபை தான் என்னை நடத்தியது

கிருபை கிருபை கிருபையே

கஷ்டங்கள் என்னை நெருங்கினாலும்
கவலையால் நான் கலங்கினாலும்
துன்பங்கள் என்னை துவட்டினாலும்
காத்தது உங்க கிருபையே

சாத்தான் என்னை துரத்தினாலும்
பாவம் என்னை நெருங்கினாலும்
உலகம் என்னை மயக்கினாலும்
மீட்டது உங்க கிருபையே

Um Kirubai thaan ennai kathadhu
Um kirubai thaan ennai kathadhu
Um kirubai thaan ennai nadathiyadhu kirubaiyae

Kirubai Um kirubaiyae

Kastangal ennai nerukkinalum
kavalaiyaal naan kalanginaalum
thunbangal ennai thuvatinaalum
kathadhu um kirubaiyae

Melana kirubai
Maraadha kirubai
Vilagaadha kirubai kirubaiyae

Viyadhiyal naan vaadinalum
Varumaiyaal naan varundhinaalum
maranam ennai nerunginaalum
kathathu um kirubaiyae

Saathan ennai thurathinaalum
paavam ennai nerunginaalum
ullagam ennai mayakinaalum
meetadhu um kirubaiyae

Um kirubai thaan ennai Lyrics in English

um kirupai thaan ennaik kanndathu
um kirupai thaan ennaik kaaththathu
um kirupai thaan ennai nadaththiyathu

kirupai kirupai kirupaiyae

kashdangal ennai nerunginaalum
kavalaiyaal naan kalanginaalum
thunpangal ennai thuvattinaalum
kaaththathu unga kirupaiyae

saaththaan ennai thuraththinaalum
paavam ennai nerunginaalum
ulakam ennai mayakkinaalum
meettathu unga kirupaiyae

Um Kirubai thaan ennai kathadhu
Um kirubai thaan ennai kathadhu
Um kirubai thaan ennai nadathiyadhu kirubaiyae

Kirubai Um kirubaiyae

Kastangal ennai nerukkinalum
kavalaiyaal naan kalanginaalum
thunbangal ennai thuvatinaalum
kathadhu um kirubaiyae

Melana kirubai
Maraadha kirubai
Vilagaadha kirubai kirubaiyae

Viyadhiyal naan vaadinalum
Varumaiyaal naan varundhinaalum
maranam ennai nerunginaalum
kathathu um kirubaiyae

Saathan ennai thurathinaalum
paavam ennai nerunginaalum
ullagam ennai mayakinaalum
meetadhu um kirubaiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Um kirubai thaan ennai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites