தமிழ்

Sakala Janangale Kaikotti - சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை

சகல ஜனங்களே கைகொட்டி தேவனை
கெம்பீர சத்தத்தோடே
ஆர்ப்பரித்திடுவோமே ஆர்ப்பரித்திடுவோமே

உன்னதமானவராகிய கர்த்தர்
எந்நாளும் அதிசயமானவராமே
மண்ணெங்கும் மகத்துவமான ராஜாவாம்
மகிழ்ந்து பாடிடுவோம்

போற்றிப் போற்றிப் பாடிடுவோமே
தேற்றி நம்மை காத்திடும் தேவனை
ஊற்றிடுவாரே ஆவி தனையே
சாற்றிடுவோம் துதியை

தாழ்வில் நம்மை நினைத்த தேவனை
வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்த்தியே துதிப்போம்
துதிகளின் பாத்திரர் தூயாதி தூயோனை
துதித்து உயர்த்திடுவோம் – தேசத்தில்

Sakala janangale kaikotti Lyrics in English

sakala janangalae kaikotti thaevanai
kempeera saththaththotae
aarppariththiduvomae aarppariththiduvomae

unnathamaanavaraakiya karththar
ennaalum athisayamaanavaraamae
mannnnengum makaththuvamaana raajaavaam
makilnthu paadiduvom

pottip pottip paadiduvomae
thaetti nammai kaaththidum thaevanai
oottiduvaarae aavi thanaiyae
saattiduvom thuthiyai

thaalvil nammai ninaiththa thaevanai
vaalnaal muluvathum vaalththiyae thuthippom
thuthikalin paaththirar thooyaathi thooyonai
thuthiththu uyarththiduvom – thaesaththil

PowerPoint Presentation Slides for the song Sakala janangale kaikotti

by clicking the fullscreen button in the Top left