தமிழ்

Saruva Valimai Kirubaigal - சருவ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த சருவேசா

சருவ வலிமை கிருபைகள் மிகுந்த சருவேசா
தரிசனம் பெறஉன் சன்னிதி புகுந்தேன் திருவாசா

தூயசிந்தை உண்மையில் உனையே தொழுதேத்த
தூய ஆவி கொண்டெனை நிரப்பும் ஜகதீசா

இருதயத்தைச் சிதற விடாமல் ஒரு நேராய்
இசைத்தமைத்துப் பரவசமாக்கும் நசரேயா

அருளின் வாக்கைக் கருத்துடன் கேட்டு அகத்தேற்று
அறுபது நூறுமுப்பதாய்ப் பெருக அருளீசா

Saruva valimai kirubaigal Lyrics in English

saruva valimai kirupaikal mikuntha saruvaesaa
tharisanam peraun sannithi pukunthaen thiruvaasaa

thooyasinthai unnmaiyil unaiyae tholuthaeththa
thooya aavi konndenai nirappum jakatheesaa

iruthayaththaich sithara vidaamal oru naeraay
isaiththamaiththup paravasamaakkum nasaraeyaa

arulin vaakkaik karuththudan kaettu akaththaettu
arupathu noorumuppathaayp peruka aruleesaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Saruva valimai kirubaigal

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites