தமிழ்

Sonthamendru Sollikolla Ummaivida - சொந்தமென்று சொல்லிக்கொள்ள

சொந்தமென்று சொல்லிக்கொள்ள
உம்மைவிட யாரும்மில்லை
சொத்து என்று அள்ளிக்கொள்ள
உம்மைவிட ஏதுமில்லை

இயேசுவே இயேசுவே
எல்லாம் இயேசுவே எல்லாம் இயேசுவே

உம் தழும்புகளால் நான் சுகமானேன்
உம் வார்த்தையினால்
நான் பெலனானேன்

உம் கிருபையினால் நான்
பிழைத்துக்கொண்டேன்
உம் பாசத்தினால் நான்
திகைத்து போனேன்

உம் ஆவியினால்
நான் பிழைத்து விட்டேன்
உம் ஊழியத்திற்காய்
நான் உயிர் வாழ்வேன்

Sonthamendru Sollikolla Ummaivida Lyrics in English

sonthamentu sollikkolla
ummaivida yaarummillai
soththu entu allikkolla
ummaivida aethumillai

Yesuvae Yesuvae
ellaam Yesuvae ellaam Yesuvae

um thalumpukalaal naan sukamaanaen
um vaarththaiyinaal
naan pelanaanaen

um kirupaiyinaal naan
pilaiththukkonntaen
um paasaththinaal naan
thikaiththu ponaen

um aaviyinaal
naan pilaiththu vittaen
um ooliyaththirkaay
naan uyir vaalvaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Sonthamendru Sollikolla Ummaivida

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites