தமிழ்

Unnatha Paramandalangalil - உன்னதப் பரமண்டலங்களில் வசிக்கும்

உன்னதப் பரமண்டலங்களில் வசிக்கும்
ஒளிர்பிதாவே, உனின் நாமம்
உயர் பரிசுத்த மாய்த்தொழப் படுக;
உனது ராச்சிய முறை வருக;
முன்னிய உனது சித்தமே பரத்தில்
முடியுமாப் போல, இப்புவியில்
முடிவுறச் செய்யப் படுவது மாக;
முழுதும் நின் கரத்தையே நோக்கும்
நின் அடியார்க்கன்றாடக உணவு
நிரம்பவே அருள்; பிறர் இயற்றும்
நீதிக்கேடினையாம் பொறுப்பது போல,
நிலமலனே, எம்பவம் மனியாய்;
இன்னமும் எமைச்சோத்னைக்குட் படாமல்
இடர் தவிர்த் திரக்க்மாய்க் காவாய்;
இராச்சியம் வல்லமை மகிமைமற் றெவையும்
என்றும் உன் உடைமையே; ஆமென்

Unnatha Paramandalangalil Lyrics in English

unnathap paramanndalangalil vasikkum
olirpithaavae, unin naamam
uyar parisuththa maayththolap paduka;
unathu raachchiya murai varuka;
munniya unathu siththamae paraththil
mutiyumaap pola, ippuviyil
mutivurach seyyap paduvathu maaka;
muluthum nin karaththaiyae Nnokkum
nin atiyaarkkantadaka unavu
nirampavae arul; pirar iyattum
neethikkaetinaiyaam poruppathu pola,
nilamalanae, empavam maniyaay;
innamum emaichchothnaikkut padaamal
idar thavirth thirakkmaayk kaavaay;
iraachchiyam vallamai makimaimar raெvaiyum
entum un utaimaiyae; aamen

PowerPoint Presentation Slides for the song Unnatha Paramandalangalil

by clicking the fullscreen button in the Top left