தமிழ்

Uyir Thanda Deivam - உயிர் தந்த தெய்வம் இயேசு

உயிர் தந்த தெய்வம் இயேசு
உயிரோடு எழுந்தார் என் இயேசு
பாவங்கள் போக்குவார் இயேசு
பரலோகம் தருவார் என் இயேசு

இயேசு இயேசு
இயேசு இயேசு

கண்ணீரை மாற்றுவார் இயேசு
கவலைகள் தீர்ப்பார் என் இயேசு

அற்புதங்களை செய்திடுவார் இயேசு
அதிசயங்கள் காணசெய்வார் இயேசு

சோர்வுகளை நீக்கிடுவார் இயேசு
உற்சாகம் தந்திடுவார் இயேசு

Uyir Thanda Deivam Lyrics in English

uyir thantha theyvam Yesu
uyirodu elunthaar en Yesu
paavangal pokkuvaar Yesu
paralokam tharuvaar en Yesu

Yesu Yesu
Yesu Yesu

kannnneerai maattuvaar Yesu
kavalaikal theerppaar en Yesu

arputhangalai seythiduvaar Yesu
athisayangal kaanaseyvaar Yesu

sorvukalai neekkiduvaar Yesu
ursaakam thanthiduvaar Yesu

PowerPoint Presentation Slides for the song Uyir Thanda Deivam

by clicking the fullscreen button in the Top left