தமிழ்

Uyirulla Naalellam Ummai - உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மைப் பாடுவேன்

உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மைப் பாடுவேன்
என் ஆசை நாயகா உம்மை நேசிப்பேன்
என்ன வந்தாலும் உம்மை துதிப்பேன்
எவ்வேளையும் நான் உம்மில் மகிழ்வேன்

பூமியிலே உயிர் வாழும் வரை
ஆசையுடன் உம்மை ஆராதிப்பேன்
விண்ணிலும் மண்ணிலும் என் செல்வம் நீரே
இழப்பேனோ உம்மை மறப்பேனோ

நினைவெல்லாம் உமதாகணும்
என் பேச்செல்லாம் உம் புகழாகணும்
உம்மை அல்லாமல் நிம்மதி ஏது
உம்மையன்றி வேரு மகிழ்வேது

Uyirulla naalellam ummai Lyrics in English

uyirulla naalellaam ummaip paaduvaen
en aasai naayakaa ummai naesippaen
enna vanthaalum ummai thuthippaen
evvaelaiyum naan ummil makilvaen

poomiyilae uyir vaalum varai
aasaiyudan ummai aaraathippaen
vinnnnilum mannnnilum en selvam neerae
ilappaeno ummai marappaeno

ninaivellaam umathaakanum
en paechchellaam um pukalaakanum
ummai allaamal nimmathi aethu
ummaiyanti vaeru makilvaethu

PowerPoint Presentation Slides for the song Uyirulla naalellam ummai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites