தமிழ்

Yesuvae Unga Kirubaiyae - இயேசுவே உங்க கிருபையே

இயேசுவே உங்க கிருபையே
எவ்வளவு பெரியதையா
சொல்லவே வார்த்தை இல்லையே
எவ்வளவு பெரியதையா

துயரங்கள் போக்கி என்னை காத்தீரே
துணையாயி என்னோடு இருந்தீரே
பாவியை உம் கரத்தில் பொரித்தீரே
பாவங்கள் கழுவி என்னை இரட்சித்தீரே

அழுகிற வேலையில் என் தாயாக
கஷ்ட நேரங்களில் என் தந்தையாக
நான் உம்மை தேடி போகவில்ல
நீரே என்னை தேடி வந்தீரே

Yesuvae Unga Kirubaiyae Lyrics in English

Yesuvae unga kirupaiyae
evvalavu periyathaiyaa
sollavae vaarththai illaiyae
evvalavu periyathaiyaa

thuyarangal pokki ennai kaaththeerae
thunnaiyaayi ennodu iruntheerae
paaviyai um karaththil poriththeerae
paavangal kaluvi ennai iratchiththeerae

alukira vaelaiyil en thaayaaka
kashda naerangalil en thanthaiyaaka
naan ummai thaeti pokavilla
neerae ennai thaeti vantheerae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvae Unga Kirubaiyae

by clicking the fullscreen button in the Top left