தமிழ்

Philemon 1:13 in Tamil

பிலேமோன் 1:13
சுவிசேஷத்தினிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற எனக்கு ஊழியஞ்செய்யும்படி உமக்குப் பதிலாக அவனை என்னிடத்தில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டுமென்றிருந்தேன்.

Philemon 1:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:

American Standard Version (ASV)

whom I would fain have kept with me, that in thy behalf he might minister unto me in the bonds of the gospel:

Bible in Basic English (BBE)

Though my desire was to keep him with me, to be my servant in the chains of the good news, in your place:

Darby English Bible (DBY)

whom *I* was desirous of keeping with myself, that for thee he might minister to me in the bonds of the glad tidings;

World English Bible (WEB)

whom I desired to keep with me, that on your behalf he might serve me in my chains for the Gospel.

Young’s Literal Translation (YLT)

whom I did wish to retain to myself, that in thy behalf he might minister to me in the bonds of the good news,

பிலேமோன் 1:13 in English

suviseshaththinimiththam Kattappattirukkira Enakku Ooliyanjaெyyumpati Umakkup Pathilaaka Avanai Ennidaththil Vaiththukkollavaenndumentirunthaen.


Read Full Chapter : Philemon 1