தமிழ்

Psalm 105:2 in Tamil

சங்கீதம் 105:2
அவரைப் பாடி அவரைக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள், அவருடைய அதிசயங்களையெல்லாம் தியானித்துப் பேசுங்கள்.

Psalm 105:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works.

American Standard Version (ASV)

Sing unto him, sing praises unto him; Talk ye of all his marvelous works.

Bible in Basic English (BBE)

Let your voice be sounding in songs and melody; let all your thoughts be of the wonder of his works.

Darby English Bible (DBY)

Sing unto him, sing psalms unto him; meditate upon all his wondrous works.

World English Bible (WEB)

Sing to him, sing praises to him! Tell of all his marvelous works.

Young’s Literal Translation (YLT)

Sing ye to Him — sing praise to Him, Meditate ye on all His wonders.

சங்கீதம் 105:2 in English

avaraip Paati Avaraik Geerththanampannnungal, Avarutaiya Athisayangalaiyellaam Thiyaaniththup Paesungal.


Read Full Chapter : Psalm 105