தமிழ்

Psalm 145:7 in Tamil

சங்கீதம் 145:7
அவர்கள் உமது மிகுந்த தயவை நினைத்து வெளிப்படுத்தி, உமது நீதியைக் கெம்பீரித்துப் பாடுவார்கள்.

Psalm 145:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing of thy righteousness.

American Standard Version (ASV)

They shall utter the memory of thy great goodness, And shall sing of thy righteousness.

Bible in Basic English (BBE)

Their sayings will be full of the memory of all your mercy, and they will make songs of your righteousness.

Darby English Bible (DBY)

They shall abundantly utter the memory of thy great goodness, and shall sing aloud of thy righteousness.

World English Bible (WEB)

They will utter the memory of your great goodness, And will sing of your righteousness.

Young’s Literal Translation (YLT)

The memorial of the abundance of Thy goodness they send forth. And Thy righteousness they sing.

சங்கீதம் 145:7 in English

avarkal Umathu Mikuntha Thayavai Ninaiththu Velippaduththi, Umathu Neethiyaik Kempeeriththup Paaduvaarkal.


Read Full Chapter : Psalm 145