தமிழ்

Psalm 96:5 in Tamil

சங்கீதம் 96:5
சகல ஜனங்களுடைய தேவர்களும் விக்கிரகங்கள்தானே; கர்த்தரோ வானங்களை உண்டாக்கினவர்.


சங்கீதம் 96:5 in English

sakala Janangalutaiya Thaevarkalum Vikkirakangalthaanae; Karththaro Vaanangalai Unndaakkinavar.


Read Full Chapter : Psalm 96