தமிழ்

Revelation 18:22 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:22
சுரமண்டலக்காரரும், கீதவாத்தியக்காரரும். நாகசுரக்காரரும், எக்காளக்காரருமானவர்களுடைய சத்தம் இனி உன்னிடத்தில் கேட்கப்படுவதுமில்லை; எந்தத் தொழிலாளியும் இனி உன்னிடத்தில் காணப்படுவதுமில்லை; ஏந்திரசத்தம் இனி உன்னிடத்தில் கேட்கப்படுவதுமில்லை.

Revelation 18:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the voice of harpers, and musicians, and of pipers, and trumpeters, shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft he be, shall be found any more in thee; and the sound of a millstone shall be heard no more at all in thee;

American Standard Version (ASV)

And the voice of harpers and minstrels and flute-players and trumpeters shall be heard no more at all in thee; and no craftsman, of whatsoever craft, shall be found any more at all in thee; and the voice of a mill shall be heard no more at all in thee;

Bible in Basic English (BBE)

And the voice of players and makers of music will never again be sounding in you: and no worker, expert in art, will ever again be living in you; and there will be no sound of the crushing of grain any more at all in you;

Darby English Bible (DBY)

and voice of harp-singers and musicians and flute-players and trumpeters shall not be heard any more at all in thee, and no artificer of any art shall be found any more at all in thee, and voice of millstone shall be heard no more at all in thee,

World English Bible (WEB)

The voice of harpists, minstrels, flute players, and trumpeters will be heard no more at all in you. No craftsman, of whatever craft, will be found any more at all in you. The sound of a mill will be heard no more at all in you.

Young’s Literal Translation (YLT)

and voice of harpers, and musicians, and pipers, and trumpeters, may not be heard at all in thee any more; and any artizan of any art may not be found at all in thee any more; and noise of a millstone may not be heard at all in thee any more;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 18:22 in English

suramanndalakkaararum, Geethavaaththiyakkaararum. Naakasurakkaararum, Ekkaalakkaararumaanavarkalutaiya Saththam Ini Unnidaththil Kaetkappaduvathumillai; Enthath Tholilaaliyum Ini Unnidaththil Kaanappaduvathumillai; Aenthirasaththam Ini Unnidaththil Kaetkappaduvathumillai.


Read Full Chapter : Revelation 18