தமிழ்

1 Chronicles 19:4 in Tamil

1 நாளாகமம் 19:4
அப்பொழுது ஆனூன்: தாவீதின் ஊழியக்காரரைப் பிடித்து, அவர்கள் தாடியைச் சிரைத்து, அவர்களுடைய வஸ்திரங்களை இருப்பிடமட்டும் வைத்துவிட்டு, மற்றப் பாதியைக் கத்தரித்துப்போட்டு, அவர்களை அனுப்பிவிட்டான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 19:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore Hanun took David’s servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away.

American Standard Version (ASV)

So Hanun took David’s servants, and shaved them, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away.

Bible in Basic English (BBE)

So Hanun took David’s servants, and cutting off their hair and the skirts of their robes up to the middle, sent them away.

Darby English Bible (DBY)

And Hanun took David’s servants, and had them shaved, and their raiment cut off in the midst, as far as the hip, and sent them away.

Webster’s Bible (WBT)

Wherefore Hanun took David’s servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away.

World English Bible (WEB)

So Hanun took David’s servants, and shaved them, and cut off their garments in the middle, even to their buttocks, and sent them away.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Hanun taketh the servants of David, and shaveth them, and cutteth their long robes in the midst, unto the buttocks, and sendeth them away.

1 நாளாகமம் 19:4 in English

appoluthu Aanoon: Thaaveethin Ooliyakkaararaip Pitiththu, Avarkal Thaatiyaich Siraiththu, Avarkalutaiya Vasthirangalai Iruppidamattum Vaiththuvittu, Mattap Paathiyaik Kaththariththuppottu, Avarkalai Anuppivittan.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 19