தமிழ்

1 Chronicles 19:3 in Tamil

1 நாளாகமம் 19:3
அம்மோன் புத்திரரின் பிரபுக்கள் ஆனூனைப் பார்த்து: தாவீது ஆறுதல் சொல்லுகிறவர்களை உம்மிடத்தில் அனுப்பினது, உம்முடைய தகப்பனைக் கனம்பண்ணுகிறதாய் உமக்குத் தோன்றுகிறதோ? தேசத்தை ஆராயவும், அதைக் கவிழ்த்துப்போடவும், உளவுபார்க்கவும் அல்லவோ, அவன் ஊழியக்காரர் உம்மிடத்தில் வந்தார்கள் என்று சொன்னார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 19:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honor thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land?

American Standard Version (ASV)

But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honor thy father, in that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee to search, and to overthrow, and to spy out the land?

Bible in Basic English (BBE)

But the chiefs of the children of Ammon said to Hanun, Does it seem to you that David is honouring your father, by sending comforters to you? is it not clear that these men have only come to go through the land and to make secret observation of it so that they may overcome it?

Darby English Bible (DBY)

And the princes of the children of Ammon said to Hanun, Is it, in thine eyes, to honour thy father that David has sent comforters to thee? Is it not to search and overthrow, and to spy out the land that his servants are come to thee?

Webster’s Bible (WBT)

But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honor thy father, that he hath sent comforters to thee? are not his servants come to thee to search, and to overthrow, and to explore the land?

World English Bible (WEB)

But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Think you that David does honor your father, in that he has sent comforters to you? Aren’t his servants come to you to search, and to overthrow, and to spy out the land?

Young’s Literal Translation (YLT)

and the heads of the sons of Ammon say to Hanun, `Is David honouring thy father, in thine eyes, because he hath sent to thee comforters? in order to search, and to overthrow, and to spy out, the land, have not his servants come in unto thee?’

1 நாளாகமம் 19:3 in English

ammon Puththirarin Pirapukkal Aanoonaip Paarththu: Thaaveethu Aaruthal Sollukiravarkalai Ummidaththil Anuppinathu, Ummutaiya Thakappanaik Kanampannnukirathaay Umakkuth Thontukiratho? Thaesaththai Aaraayavum, Athaik Kavilththuppodavum, Ulavupaarkkavum Allavo, Avan Ooliyakkaarar Ummidaththil Vanthaarkal Entu Sonnaarkal.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 19