தமிழ்

1 Chronicles 19:15 in Tamil

1 நாளாகமம் 19:15
சீரியர் முறிந்தோடுகிறதை அம்மோன் புத்திரர் கண்டபோது, அவர்களும் அவன் சகோதரனாகிய அபிசாயிக்கு முன்பாக முறிந்தோடிப் பட்டணத்திற்கு உட்பட்டார்கள்; யோவாப் திரும்ப எருசலேமுக்கு வந்தான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 19:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

American Standard Version (ASV)

And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

Bible in Basic English (BBE)

And when the children of Ammon saw the flight of the Aramaeans, they themselves went in flight from Abishai, his brother, and came into the town. Then Joab came back to Jerusalem.

Darby English Bible (DBY)

And when the children of Ammon saw that the Syrians fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. And Joab came to Jerusalem.

Webster’s Bible (WBT)

And when the children of Ammon saw that the Syrians had fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

World English Bible (WEB)

When the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the sons of Ammon have seen that Aram hath fled, and they flee — they also — from the face of Abishai his brother, and go in to the city. And Joab cometh in to Jerusalem.

1 நாளாகமம் 19:15 in English

seeriyar Murinthodukirathai Ammon Puththirar Kanndapothu, Avarkalum Avan Sakotharanaakiya Apisaayikku Munpaaka Murinthotip Pattanaththirku Utpattarkal; Yovaap Thirumpa Erusalaemukku Vanthaan.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 19