தமிழ்

1 Chronicles 19:19 in Tamil

1 நாளாகமம் 19:19
தாங்கள் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாகமுறிய அடிக்கப்பட்டதை ஆதாரேசரின் சேவகர் கண்டபோது அவர்கள் தாவீதோடே சமாதானம்பண்ணி, அவனைச் சேவித்தார்கள்; அப்புறம் அம்மோன் புத்திரருக்கு உதவிசெய்ய சீரியர் மனதில்லாதிருந்தார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 19:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

American Standard Version (ASV)

And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and served him: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

Bible in Basic English (BBE)

And when the servants of Hadadezer saw that they were overcome by Israel, they made peace with David and became his servants: and the Aramaeans would give no more help to the children of Ammon.

Darby English Bible (DBY)

And the servants of Hadarezer saw that they were routed before Israel, and they made peace with David, and became his servants. And the Syrians would no more help the children of Ammon.

Webster’s Bible (WBT)

And when the servants of Hadarezer saw that they were defeated before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

World English Bible (WEB)

When the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and served him: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the servants of Hadarezer see that they have been smitten before Israel, and they make peace with David and serve him, and Aram hath not been willing to help the sons of Ammon any more.

1 நாளாகமம் 19:19 in English

thaangal Isravaelukku Munpaakamuriya Atikkappattathai Aathaaraesarin Sevakar Kanndapothu Avarkal Thaaveethotae Samaathaanampannnni, Avanaich Seviththaarkal; Appuram Ammon Puththirarukku Uthaviseyya Seeriyar Manathillaathirunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 19