தமிழ்

2 Kings 17:20 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 17:20
ஆகையால் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் சந்ததியாரையெல்லாம் புறக்கணித்து, அவர்களைத் தமது முகத்தைவிட்டுத் தள்ளுமட்டாக ஒடுக்கி, அவர்களைக் கொள்ளைக்காரர் கையில் ஒப்புக்கொடுத்தார்.

2 Kings 17:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD rejected all the seed of Israel, and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah rejected all the seed of Israel, and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight.

Bible in Basic English (BBE)

So the Lord would have nothing to do with all the offspring of Israel, and sent trouble on them, and gave them up into the hands of their attackers, till he had sent them away from before his face.)

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah rejected all the seed of Israel; and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight.

Webster’s Bible (WBT)

And the LORD rejected all the seed of Israel, and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight.

World English Bible (WEB)

Yahweh rejected all the seed of Israel, and afflicted them, and delivered them into the hand of spoilers, until he had cast them out of his sight.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jehovah kicketh against all the seed of Israel, and afflicteth them, and giveth them into the hand of spoilers, till that He hath cast them out of His presence,

2 இராஜாக்கள் 17:20 in English

aakaiyaal Karththar Isravael Santhathiyaaraiyellaam Purakkanniththu, Avarkalaith Thamathu Mukaththaivittuth Thallumattaka Odukki, Avarkalaik Kollaikkaarar Kaiyil Oppukkoduththaar.


Read Full Chapter : 2 Kings 17