தமிழ்

2 Kings 6:12 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 6:12
அப்பொழுது அவன் ஊழியக்காரரில் ஒருவன்: அப்படியில்லை; என் ஆண்டவனாகிய ராஜாவே, நீர் உம்முடைய பள்ளி அறையிலே பேசுகிற வார்த்தைகளையும் இஸ்ரவேலிருக்கிற தீர்க்கதரிசியாகிய எலிசா இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு அறிவிப்பான் என்றான்.

2 Kings 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

American Standard Version (ASV)

And one of his servants said, Nay, my lord, O king; but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

Bible in Basic English (BBE)

And one of them said, Not one of us, my lord king; but Elisha, the prophet in Israel, gives the king of Israel news of the words you say even in your bedroom.

Darby English Bible (DBY)

And one of his servants said, None, my lord, O king; but Elisha, the prophet that is in Israel, tells the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber.

Webster’s Bible (WBT)

And one of his servants said, None, my lord, O king: but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bed-chamber.

World English Bible (WEB)

One of his servants said, No, my lord, O king; but Elisha, the prophet who is in Israel, tells the king of Israel the words that you speak in your bedchamber.

Young’s Literal Translation (YLT)

And one of his servants saith, `Nay, my lord, O king, for Elisha the prophet, who `is’ in Israel, declareth to the king of Israel the words that thou speakest in the inner part of thy bed-chamber.’

2 இராஜாக்கள் 6:12 in English

appoluthu Avan Ooliyakkaararil Oruvan: Appatiyillai; En Aanndavanaakiya Raajaavae, Neer Ummutaiya Palli Araiyilae Paesukira Vaarththaikalaiyum Isravaelirukkira Theerkkatharisiyaakiya Elisaa Isravaelin Raajaavukku Arivippaan Entan.


Read Full Chapter : 2 Kings 6