தமிழ்

Ecclesiastes 5:5 in Tamil

பிரசங்கி 5:5
நீ நேர்ந்துகொண்டதைச் செய்யாமற்போவதைப்பார்க்கிலும், நேர்ந்துகொள்ளாதிருப்பதே நலம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ecclesiastes 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.

American Standard Version (ASV)

Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.

Bible in Basic English (BBE)

Let not your mouth make your flesh do evil. And say not before the angel, It was an error. So that God may not be angry with your words and put an end to the work of your hands.

Darby English Bible (DBY)

Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.

World English Bible (WEB)

It is better that you should not vow, than that you should vow and not pay.

Young’s Literal Translation (YLT)

Better that thou do not vow, than that thou dost vow and dost not complete.

பிரசங்கி 5:5 in English

nee Naernthukonndathaich Seyyaamarpovathaippaarkkilum, Naernthukollaathiruppathae Nalam.


Read Full Chapter : Ecclesiastes 5