தமிழ்

Jeremiah 2:5 in Tamil

எரேமியா 2:5
கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: எங்களை எகிப்துதேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணினவரும், அவாந்தரவெளியும், பள்ளங்களுமுள்ள தேசமும், வறட்சியும், மரண இருளுமுள்ள தேசமும் ஒருவனும், கடவாமலும் ஒரு மனுஷனும் குடியிராமலும் இருக்கிற தேசமுமான வனாந்தரத்தில் எங்களை நடத்தினவருமாகிய கர்த்தர் எங்கேயென்று உங்கள் பிதாக்கள் கேளாமல்,

Jeremiah 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD, What iniquity have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain?

American Standard Version (ASV)

thus saith Jehovah, What unrighteousness have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain?

Bible in Basic English (BBE)

These are the words of the Lord: What evil have your fathers seen in me that they have gone far from me, and, walking after what is false, have become false?

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah: What injustice have your fathers found in me, that they are gone far from me, and have walked after vanity, and become vain?

World English Bible (WEB)

thus says Yahweh, What unrighteousness have your fathers found in me, that they have gone far from me, and have walked after vanity, and are become vain?

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah: What — have your fathers found in Me perversity, That they have gone far off from Me, And go after the vanity, and become vain,

எரேமியா 2:5 in English

karththar Sollukirathu Ennavental: Engalai Ekipthuthaesaththilirunthu Varappannnninavarum, Avaantharaveliyum, Pallangalumulla Thaesamum, Varatchiyum, Marana Irulumulla Thaesamum Oruvanum, Kadavaamalum Oru Manushanum Kutiyiraamalum Irukkira Thaesamumaana Vanaantharaththil Engalai Nadaththinavarumaakiya Karththar Engaeyentu Ungal Pithaakkal Kaelaamal,


Read Full Chapter : Jeremiah 2