தமிழ்

Jeremiah 20:5 in Tamil

எரேமியா 20:5
இந்த நகரத்தின் எல்லாப்பலத்தையும், அதின் எல்லாச் சம்பத்தையும் அதின் அருமையான எல்லாப் பொருள்களையும், யூதா ராஜாக்களின் எல்லாப் பொக்கிஷங்களையும், நான் அவர்கள் சத்துருக்கள் கையில் ஒப்புக்கொடுப்பேன்; அவர்கள் அவர்களைக் கொள்ளையிட்டு, பாபிலோனுக்குக் கொண்டுபோவார்கள்.

Jeremiah 20:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Moreover I will deliver all the strength of this city, and all the labours thereof, and all the precious things thereof, and all the treasures of the kings of Judah will I give into the hand of their enemies, which shall spoil them, and take them, and carry them to Babylon.

American Standard Version (ASV)

Moreover I will give all the riches of this city, and all the gains thereof, and all the precious things thereof, yea, all the treasures of the kings of Judah will I give into the hand of their enemies; and they shall make them a prey, and take them, and carry them to Babylon.

Bible in Basic English (BBE)

And more than this, I will give all the wealth of this town and all its profits and all its things of value, even all the stores of the kings of Judah will I give into the hands of their haters, who will put violent hands on them and take them away to Babylon.

Darby English Bible (DBY)

And, I will give all the wealth of this city, and all its gains, and all its precious things, and all the treasures of the kings of Judah, will I give into the hand of their enemies; and they shall make them a prey, and take them, and carry them to Babylon.

World English Bible (WEB)

Moreover I will give all the riches of this city, and all the gains of it, and all the precious things of it, yes, all the treasures of the kings of Judah will I give into the hand of their enemies; and they shall make them a prey, and take them, and carry them to Babylon.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have given all the strength of this city, And all its labour, and all its precious things, Yea, all the treasures of the kings of Judah I do give into the hand of their enemies, And they have spoiled them, and taken them, And have brought them into Babylon.

எரேமியா 20:5 in English

intha Nakaraththin Ellaappalaththaiyum, Athin Ellaach Sampaththaiyum Athin Arumaiyaana Ellaap Porulkalaiyum, Yoothaa Raajaakkalin Ellaap Pokkishangalaiyum, Naan Avarkal Saththurukkal Kaiyil Oppukkoduppaen; Avarkal Avarkalaik Kollaiyittu, Paapilonukkuk Konndupovaarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 20