தமிழ்

Jeremiah 51:6 in Tamil

எரேமியா 51:6
நீங்கள் பாபிலோனின் அக்கிரமத்தில் சங்காரமாகாதபடிக்கு அதின் நடுவிலிருந்து ஓடி, அவரவர் தங்கள் ஆத்துமாவைத் தப்புவியுங்கள்; இது கர்த்தர் அதினிடத்தில் பழிவாங்குகிற காலமாயிருக்கிறது; அவர் அதற்குப் பதில் செலுத்துவார்.

Jeremiah 51:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Flee out of the midst of Babylon, and deliver every man his soul: be not cut off in her iniquity; for this is the time of the LORD’s vengeance; he will render unto her a recompence.

American Standard Version (ASV)

Flee out of the midst of Babylon, and save every man his life; be not cut off in her iniquity: for it is the time of Jehovah’s vengeance; he will render unto her a recompense.

Bible in Basic English (BBE)

Go in flight out of Babylon, so that every man may keep his life; do not be cut off in her evil-doing: for it is the time of the Lord’s punishment; he will give her her reward.

Darby English Bible (DBY)

Flee out of the midst of Babylon, and save every man his life; be ye not cut off in her iniquity: for this is the time of Jehovah’s vengeance: he shall render unto her a recompence.

World English Bible (WEB)

Flee out of the midst of Babylon, and save every man his life; don’t be cut off in her iniquity: for it is the time of Yahweh’s vengeance; he will render to her a recompense.

Young’s Literal Translation (YLT)

Flee ye from the midst of Babylon, And deliver ye each his soul, Be not cut off in its iniquity, For a time of vengeance it `is’ to Jehovah, Recompence He is rendering to her.

எரேமியா 51:6 in English

neengal Paapilonin Akkiramaththil Sangaaramaakaathapatikku Athin Naduvilirunthu Oti, Avaravar Thangal Aaththumaavaith Thappuviyungal; Ithu Karththar Athinidaththil Palivaangukira Kaalamaayirukkirathu; Avar Atharkup Pathil Seluththuvaar.


Read Full Chapter : Jeremiah 51