தமிழ்

Bethalayil Piranthavarai - பெத்தலையில் பிறந்தவரை

பெத்தலையில் பிறந்தவரை
போற்றித்துதி மனமே-இன்னும்

சருவத்தையும் படைத்தாண்ட சருவவல்லவர்-இங்கு
தாழ்மையுள்ள தாய் மடியில் தலைசாய்க்கலானார்

சிங்காசனம் வீற்றிருக்கும் தேவமைந்தனார்-இங்கு
பங்கமுற்ற பசுத்தொட்டிலில் படுத்திருக்கிறார்

முன்னம் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக-இங்கு
மோட்சம் விட்டுத் தாழ்ச்சியுள்ள முன்னணையிலே

ஆவிகளின் போற்றுதலால் ஆனந்தங்கொண்டோர்-இங்கு
ஆட்களுடைய சத்தத்துக்குள் அழுது பிறந்தார்

இவ்வளவாய் அன்புவைத்த எம்பெருமானை-நாம்
எண்ணமுடன் போய்த் துதிக்க ஏகிடுவோமே

Bethalayil piranthavarai Lyrics in English

peththalaiyil piranthavarai
pottiththuthi manamae-innum

saruvaththaiyum pataiththaannda saruvavallavar-ingu
thaalmaiyulla thaay matiyil thalaisaaykkalaanaar

singaasanam veettirukkum thaevamainthanaar-ingu
pangamutta pasuththottilil paduththirukkiraar

munnam avar sonnapati mutippatharkaaka-ingu
motcham vittuth thaalchchiyulla munnannaiyilae

aavikalin pottuthalaal aananthangaொnntoor-ingu
aatkalutaiya saththaththukkul aluthu piranthaar

ivvalavaay anpuvaiththa emperumaanai-naam
ennnamudan poyth thuthikka aekiduvomae

PowerPoint Presentation Slides for the song Bethalayil piranthavarai

by clicking the fullscreen button in the Top left