தமிழ்

Yesu Raajan - இயேசு ராஜன் ஏழைக் கோலம்

இயேசு ராஜன் ஏழைக் கோலம்
ஏற்று பூவில் வந்துதித்தார்

அற்புத பாலன் இம்மானுவேலன்
ஆயர் குடிலைத் தெரிந்தெடுத்தே
பெத்தலகேம் முன்னணையில்
மெத்தவுமே தன்னைத் தாழ்த்தினாரே

நமக்கோர் பாலன் வந்துதித்தாரே
நமது துன்பம் தீர்ப்பவரே
ஆலோசனைக் கர்த்தரிவர்
அதிசயம் இவர் நாமமிதே

பாவத்தில் மாளும் பாவியை மீட்க
பங்கம் இல்லாத தூயவரே
தன்னுயிரை மன்னுயிர்க்காய்
தந்து தியாக பலியாக்கினாரே

மண்ணுலகாசை ஆடம்பரங்கள்
மக்கள் புகழை வெறுத்தவரே
காரிருளை நீக்கிடும் மெய்
கர்த்தரின் எங்கள் ஜோதி பிதா

ஜெய கெம்பீரமாய் கைகொட்டிப் பாடி
ஜெகம் முழங்க துதித்திடுவோம்
அல்லேலூயா ஆர்ப்பரித்தே
அல்லும் பகலிலும் பாடிடுவோம்

Yesu raajan Lyrics in English

Yesu raajan aelaik kolam
aettu poovil vanthuthiththaar

arputha paalan immaanuvaelan
aayar kutilaith therintheduththae
peththalakaem munnannaiyil
meththavumae thannaith thaalththinaarae

namakkor paalan vanthuthiththaarae
namathu thunpam theerppavarae
aalosanaik karththarivar
athisayam ivar naamamithae

paavaththil maalum paaviyai meetka
pangam illaatha thooyavarae
thannuyirai mannuyirkkaay
thanthu thiyaaka paliyaakkinaarae

mannnulakaasai aadamparangal
makkal pukalai veruththavarae
kaarirulai neekkidum mey
karththarin engal jothi pithaa

jeya kempeeramaay kaikottip paati
jekam mulanga thuthiththiduvom
allaelooyaa aarppariththae
allum pakalilum paadiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu raajan

by clicking the fullscreen button in the Top left