தமிழ்

Manthayil Sera - மந்தையில் சேரா ஆடுகளே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
எங்கிலும் கோடி கோடி உண்டே
சிந்தையில் ஆன்ம பாரம் கொண்டே
தேடுவோம் வாரீர் திருச்சபையே

மந்தையில் சேரா ஆடுகளே
அழைக்கிறார் இயேசு
அவரிடம் பேசு
நடத்திடுவார்

காடுகளில் பல நாடுகளில்
என் ஜனம் சிதறுண்டு சாகுவதா
பாடுபட்டேன் அதற்காகவுமே
தேடுவோர் யார் என் ஆடுகளை

சொல்லப்பட்டிராத இடங்கள் உண்டு
எனை அங்கு சொல்ல இங்கு ஆட்கள் உண்டு
அழைப்பு பெற்றோர் யாரும் புறப்படுவீர்
இது ஆண்டவர் கட்டளை கீழ்ப்படிவீர்

எனக்காய் பேசிட நாவு வேண்டும்
என்னைபோல் அலைந்திட கால்கள் வேண்டும்
என்னில் அன்புகூர ஆட்கள் வேண்டும்
இதை உன்னிடம் கேட்கிறேன் தர வேண்டும்

Manthayil sera Lyrics in English

manthaiyil seraa aadukalae
engilum koti koti unntae
sinthaiyil aanma paaram konntae
thaeduvom vaareer thiruchchapaiyae

manthaiyil seraa aadukalae
alaikkiraar Yesu
avaridam paesu
nadaththiduvaar

kaadukalil pala naadukalil
en janam sitharunndu saakuvathaa
paadupattaen atharkaakavumae
thaeduvor yaar en aadukalai

sollappattiraatha idangal unndu
enai angu solla ingu aatkal unndu
alaippu pettaோr yaarum purappaduveer
ithu aanndavar kattalai geelppativeer

enakkaay paesida naavu vaenndum
ennaipol alainthida kaalkal vaenndum
ennil anpukoora aatkal vaenndum
ithai unnidam kaetkiraen thara vaenndum

PowerPoint Presentation Slides for the song Manthayil sera

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites