தமிழ்

Parisutharae Ummai Aarathipen - பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்பேன்

பரிசுத்தரே உம்மை ஆராதிப்பேன்
இன்றும் என்றென்றுமாய்
பலிபீடத்தில் என்னை படைக்கின்றேன்
உகந்த ஜீவ பலியாய்

யேகோவா ரஃப்பா
நீரே சுகம் தருபவரே
யேகோவா ஷம்மா -நீரே
கூடவே இருப்பவரே

ஆராதனை உமக்கே
ஆராதனை என்றுமே

யேகோவாயீரே நீரே
தேவையெல்லாம் சந்திப்பீர்
யேகோவா ஷாலோம் நீரே
சமாதானம் தருபவரே

யேகோவாநிசி நீரே
ஜெயம் தருபவரே
யேகோவா ரோஹி நீரே
எந்தன் மேய்ப்பர் நீரே

Parisutharae ummai aarathipen Lyrics in English

parisuththarae ummai aaraathippaen
intum ententumaay
palipeedaththil ennai pataikkinten
ukantha jeeva paliyaay

yaekovaa raqppaa
neerae sukam tharupavarae
yaekovaa shammaa -neerae
koodavae iruppavarae

aaraathanai umakkae
aaraathanai entumae

yaekovaayeerae neerae
thaevaiyellaam santhippeer
yaekovaa shaalom neerae
samaathaanam tharupavarae

yaekovaanisi neerae
jeyam tharupavarae
yaekovaa rohi neerae
enthan maeyppar neerae

PowerPoint Presentation Slides for the song Parisutharae ummai aarathipen

by clicking the fullscreen button in the Top left