தமிழ்

Nallavarae Vallavarae - நல்லவரே வல்லவரே

நல்லவரே வல்லவரே
பாத்தீரர் நீரே பரிசுத்தரே
ஆராதனை உமக்குத்தானே
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே

எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமம் உடையவரே
ஒருவராக பெரிய காரியங்கள் செய்பவரே
எல்லா துதிகளுக்கும் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே
உம்மை ஆராதிக்க எங்களை தெரிந்துக் கொண்டவரே

என் நேசரைப் போல அழகு இந்த உலகில் இல்லையே
அவர் கண்கள் புறா கண்கள்எ
ன்னை கவர்ந்துக் கொண்டதே
கன்னியர்கள் விரும்பிடும் பரிமளத் தைலமே
ஆயிரம் பதினாயிரங்களில் சிறந்தவர் நீரே

உயிர்ப்பிக்கும் ஆவியும் ஜீவனும் நீரே
உம்மை ஆவியோடும்உ
ண்மையோடும் ஆராதிப்பேனே
மகிமையும் மகத்துவமும் அணிந்தவர் நீரே
உம் பாதம் என்னை தாழ்த்தி
உம்மை உயர்த்திடுவேனே

Nallavarae vallavarae Lyrics in English

nallavarae vallavarae
paaththeerar neerae parisuththarae
aaraathanai umakkuththaanae
sthoththiramae appaa sthoththiramae

ellaa naamaththirkum maelaana naamam utaiyavarae
oruvaraaka periya kaariyangal seypavarae
ellaa thuthikalukkum maththiyil vaasam seypavarae
ummai aaraathikka engalai therinthuk konndavarae

en naesaraip pola alaku intha ulakil illaiyae
avar kannkal puraa kannkale
nnai kavarnthuk konndathae
kanniyarkal virumpidum parimalath thailamae
aayiram pathinaayirangalil siranthavar neerae

uyirppikkum aaviyum jeevanum neerae
ummai aaviyodumu
nnmaiyodum aaraathippaenae
makimaiyum makaththuvamum anninthavar neerae
um paatham ennai thaalththi
ummai uyarththiduvaenae

PowerPoint Presentation Slides for the song Nallavarae vallavarae

by clicking the fullscreen button in the Top left